Повідомлення про обробку персональних даних

1. Визначення термінів

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (Замовника), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Послуги – дії ФОП Ольоленко Віталія Петровича (надалі – Компанія), які виконуються Компанією самостійно або із залученням третіх осіб.

Замовник – отримувач послуг Компанії.

Третя особа – будь-яка особа, якій Компанія передає персональні дані Замовника.

Сайт – сторінка в мережі інтернет за адресою https://imetering.ua/user_data_usage

2. Замовник надає повну і безумовну згоду та погоджується з політикою Компанії, щодо умов обробки його Персональних даних.

3. Замовник, розміщуючи персональні дані про себе, добровільно надає Компанії, а також Третім особам, які приймають участь у наданні послуг, або надають будь-які послуги Компанії, свою безумовну згоду на обробку своїх Персональних даних (які були розміщені Замовником при реєстрації або додані Замовником пізніше, надані Замовником у повідомленнях та/або іншій інформації, що зібрана під час реєстрації на сайті, наданні послуг та укладенні/виконанні договорів).

4. Процес Обробки Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Замовника з метою забезпечення надання послуг, пропонування послуг в майбутньому, проведення рекламний акцій Компанії та Третіх осіб.

5. Обсяг Персональних даних Замовника, по відношенню до яких здійснюється обробка Персональних даних і які можуть бути включені в бази Персональних даних, визначається як будь-яка інформація про Замовника (яка розміщена Замовником та/або інших даних, зібраних та/або розміщених, в тому числі на сайті), яка стане відома Компанії, а також будь-яким Третім особам, які приймають участь у наданні послуг, а також інформація, яка автоматично передається з сайту з використанням встановленого на пристрої програмного забезпечення, в тому числі, IP-адреса, інформація з cookie, про браузер користувача (або інше програмне забезпечення, з допомогою якого Замовник здійснює доступ до Сайту), час доступу, адресу сторінки. Замовник не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Замовник може мати можливість перейти за посиланням доступним на Сайті Компанії. На сайтах третіх осіб може отримуватися, зберігатися, оброблятися інша персональна інформація.

6. Згода Замовника на обробку його Персональних даних не вимагає від Компанії додаткових повідомлень при передачі його персональних даних Третім особам відповідно до чинного законодавства України.

7. Беручи до уваги це повідомлення Замовник підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені чинним законодавством України (в тому числі у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»), а також мету збору, зберігання і обробки його персональних даних. Замовник також дає згоду, що термін обробки його Персональних даних є безстроковим.

8. Метою збору, зберігання і обробки Персональних даних є надання Замовнику послуг, запропонованих на Сайті, обробку запитів Замовника, таргетування рекламних матеріалів, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних, проведення маркетингових заходів Компанії та Третіх осіб, з якими у Компанії та/або Третіх осіб укладено відповідні договори, направлення повідомлень (push-повідомлень, Skype, Viber, WhatsApp та інших повідомлень, надісланих за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/способу передачі) на засоби зв’язку, повідомлені Замовником, про послуги Компанії та Третіх осіб, про цінові та маркетингові пропозиції, іншої необхідної інформації, для реалізації інших відносин, що вимагають обробки, та/або поширення, та/або доступу до персональних даних Замовника для здійснення своєчасного оповіщення та інформування щодо послуги.

9. Власник Персональних даних має право знати про місце розміщення бази Персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

10. Компанія застосовує належні адміністративні, технічні, запобіжні заходи щодо захисту Персональних даних від випадкового чи не законного розповсюдження, не санкціонованого розголошення, зловживань та будь-яких інших незаконних дій щодо обробки Персональних даних, що знаходяться в розпорядженні Компанії.
При обробці персональних даних Замовників Компанія керується Законом України «Про захист персональних даних».

Якщо Замовник бажає отримати доступ до власних Персональних даних, виправити, заблокувати або видалити свої Персональні дані, Замовник звертається до: ФОП Ольоленко Віталія Петровича (РНОКПП 2777102431) адреса: 02222, м. Київ, вул. Градинська, буд. 11, кв. 160. Телефон: +380 (044) 599-20-71